Ψηφιακές Εκτυπώσεις Σε CD-DVD

Εγγραφή δεδομένων και εκτύπωση σε CD & DVD

Η εταιρεία μας διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας στην Εγγραφή δεδομένων σε CD & DVD ενώ παράλληλα με την ψηφιακή εκτύπωση με μελάνια UV μπορούμε να εκτυπώσουμε απευθείας επάνω στην επιφάνεια του CD – DVD, όσα αντίτυπα θέλουμε. Η δυνατότητα παραγωγής είναι έως και 5000 εγγραφές ημερησίως.

Spread the love